banner blog

Sản phẩm tuyệt vời mà bạn cần hôm nay

Sản phẩm tuyệt vời mà bạn cần hôm nay

Mặt khác, chúng tôi tố cáo với sự phẫn nộ chính đáng và không thích những người đàn ông bị coi thường và mất tinh thần bởi sự quyến rũ của niềm vui lúc này, bị mù quáng bởi ham muốn, rằng họ không thể thấy trước nỗi đau và rắc rối xảy ra; và đổ lỗi bằng nhau thuộc về những người thất bại trong nhiệm vụ của họ thông qua sự yếu kém của ý chí, điều này cũng giống như nói thông qua việc thu nhỏ từ đất và nỗi đau. Những trường hợp này là hoàn toàn đơn giản và dễ dàng để phân biệt. Trong một giờ rảnh rỗi, khi sức mạnh của sự lựa chọn của chúng ta không bị ảnh hưởng và khi không có gì ngăn cản chúng ta có thể làm những gì chúng ta thích nhất. Họ không thể thấy trước nỗi đau và rắc rối nhất định sẽ xảy ra và sự đổ lỗi tương đương thuộc về nhau.

Bài trước